Her inntastes bokens ISBN-nummer, hvis det skal noteres på fakturaen. Det er valgfritt hvis man ønsker det. Bemerk at alle 4 felter skal fylles ut, hvis man først fyller ut ISBN.