Print av innhold

Offset-trykk
Den mest fargestabile trykkmetoden som typisk brukes ved opplag på 400 stk. eller over, da den er dyrere enn digitaltrykk ved mindre opplag.

Digitaltrykk

Benyttes ved mindre opplag (opptil ca. 250 stk.), da digitaltrykk er billigst ved små opplag.