Print av omslag

Offset-trykk
Den mest fargestabile trykkmetoden som typisk brukes ved opplag på 250 stk. eller over, da den er dyrere enn digitaltrykk ved mindre opplag.

Digitaltrykk
Benyttes ved mindre opplag (opptil ca. 250 stk.), da digitaltrykk er billigst ved små opplag.