PRØVETRYKK
Bestiller du prøvetrykk får du et digitaltrykt prøvetrykk av innhold og omslag på det bestilte papiret, som ikke er samlet/limet. Prøven vil typisk ikke bli laget med det endelige produksjonsutstyret, men vil være et simulert prøvetrykk, som ligner på det endelige resultatet. Vær oppmerksom på at det derfor vil være et lite avvik fra prøvetrykk til endelig opplag.

Prøvebok (kun softcover)
Å få trykt en prøvebok betyr at vi DIGITALTRYKKER en bok med omslag, liming, kasjering, og som er ferdigskåret til bestilt format. Akkurat som ved prøvetrykk kan du ikke 100% regne med at fargene i boken matcher det endelige opplaget, da dette er et simulert print. Ønskes nøyaktig trykkprøve i forhold til maskiner/farger, så kontakt oss, så vi lvi se om det er mulig utifra dine spesifikasjoner.
NB. Prøvebok av hardcover er ikke mulig. Bestilles dette vil prøveboken bli laget med softcover.

Prøvetrykk av omslag (IRIS-print / Cromalin)
Prøvetrykk som gjengir offset-kvaliteten så godt som mulig – dette blir ikke laget på opplagspapir. [hva blir det da laget på?] NB. Kun relevant ved tradisjonell offsetproduksjon.

Leveringstid
Prøvetrykk + ca. 3 hverdager til standard produksjonstid.
Prøvebok + ca. 4 hverdager til standard produksjonstid.

Priser
Prøvetrykk: 200 kr.
Prøvebok: 650 kr.
Omslag (Cromalin): 200 kr.