Hefter, tverrformat

Tverrformat
Er heftene dine i tverrformat må du klikke av i denne boks. Det er et tillegg for tverrformat pga. den ekstra etterbehandlingen.

Om tverrformat
Tverrformat betyr at heftene dine har et liggende format istedenfor stående. Se illustrasjon her: