Klistremerker, standard - Papirkvalitet

Papir kvalitet
Våre mest populære klistremerker er våre papir-klistremerker, som brukes til mange
formål, som feks streetpromotion og emballasje.

Spesielt for papir klistremerker:
• Billigste løsning, vil alltid digitaltrykkes.
• Minimum 40 x 40 mm og maks 300 x 420 cm.
• Kan brukes inne og ute.
• Kan dog ikke tåle regn i lengre tid, da det er snakk om et papirmedie.
• Silk-overflate.